PA120112.JPG

男生彈著吉它

女友正歡喜跳舞

PA120115.JPG

一曲曲舞蹈,彷彿時間就留在甜美記憶中

PA120117.JPG

有了競爭對手,

臉上表情不在是那麼甜美

PA120118.JPG

臉上肢體語言告訴我要打敗你

PA120119.JPG

開始以舞蹈展現才華

PA120120.JPG

找到了對象

PA120121.JPG

開始以舞歡樂

PA120122.JPG

臉上的表情透露出享受幸福甜蜜中

PA120125.JPG

一同歡唱起舞

PA120123.JPG

不在是爭鋒吃醋

而是談情說愛

PA120127.JPG

可以互相對舞

PA120129.JPG

可以單獨跳舞

PA120130.JPG

幸福就在他們的舞蹈中呈現

PA120131.JPG

原來音樂是如此的美妙

不高興跳舞舒解壓力

高興也是可以跳舞展現甜蜜幸福

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    sara 發表在 痞客邦 留言(38) 人氣()